Transatlantisk kurs väcker nya frågor

– Vår nya interkulturella kurs har visat sig få musikstudenter att fundera över saker som de tidigare tagit för givet. Det har märkts i allt från reflektioner kring lärarrollen till diskussioner om undervisningsinnehållet, säger Maria Westvall, lärare i musikpedagogik vid Örebro universitet, om en kurs som Musikhögskolan arrangerar tillsammans med University of Delaware i USA.

Maria Westvall har tillsammans med Suzanne Burton, lärare i musikpedagogik vid University of Delaware, satt samman en kurs som har en fot i Sverige och en i USA. Hälften av studenterna kommer från Musikhögskolan i Örebro och andra hälften är från University of Delware.

– Vi har föreläsningar tillsammans via ett videokonferenssystem och studenterna har en fältstudievecka i Sverige och en i USA, säger Maria Westvall.

Tanken med kursen är att studenterna ska få erfarenheter från ett annat lands musikutbildning. Olikheter i utbildningssystemet och kulturella skillnader har gjort att studenter börjar diskutera och ifrågasätta saker som de tidigare har tagit för givet.

Maria och Dr. Burton

– Det blev till exempel en stor diskussion om hur vi tilltalar lärarna. Det blev en tydlig kulturkrock eftersom studenterna i Sverige kallade Maria för Maria medan jag tilltalades med Dr. Burton av de amerikanska studenterna, säger Suzanne Burton.

– För studenterna från USA var det också helt nytt att inkludera pop och rock i lärarutbildningen. I USA anses den sortens musik inte passa i skolorna men efter att ha sett den svenska modellen ifrågasatte studenterna det. Jag har redan ändrat på mitt upplägg och kommer att inkludera det i mina kurser framöver, säger Suzanne Burton.

– De svenska studenterna fick bland annat tillgång till undervisning och forskning i Early Childhood Music. Det är inte ett stort område i Sverige men väl etablerat vid University of Delaware. Inom detta har vi mycket att lära, säger Maria Westvall.

En vecka i Sverige och en i USA

Under förra veckan träffades Suzanne Burton och Maria Westvall i Örebro för att utvärdera första omgången av kursen och diskutera hur de ska gå vidare . De arbetade också med det gemensamma forskningsprojektet kring interkulturella frågor och musiklärarutbildning och Suzanne Burton föreläste för Musikhögskolans studenter och doktorander. Denna veckan åker Maria Westvall till University of Delaware för att föreläsa där.

– Kursen kommer definitivt att ges igen. Den har gett ett väldigt positivt resultat, avslutar Maria Westvall och Suzanne Burton.

Text: Linda Harradine