Två Örebrostudenter i Japan

De två studenter från Örebro universitet, som är på utbytestermin i Japan mår bra. De läser vid Kansai Gaidai University i Osaka, som ligger cirka 40 mil väster om Tokyo. Även de tre japanska studenter som studerar vid Örebro universitet kommer från det här området, som inte direkt berörts av de dramatiska händelserna.

– Vi har varit i kontakt med våra studenter i japan och även med deras familjer, berättar Ulrika Kvist, internationell koordinator på studentavdelningen. Jag har också varit i kontakt med de japanska studenterna här och försäkrat mig om att de mår bra. De har också varit i kontakt med sina familjer.

En av de två studenterna från Örebro universitet läser juridik och rättsvetenskap, den andra medie- och kommunikationsvetenskap. Örebro universitet har ett avtal sedan 1999 med Kansai Dai Dai-universitetet och skickar varje termin studenter tre akademier, JPS, Humus och Handelshögskolan.

Jourtelefon

Centrala studiestödsnämnden, CSN, öppnade i lördags en jourtelefon för studerande i Japan. Ett 50-tal studenter och anhöriga har hört av sig med frågor om stöd för hemresor, om vad som gäller för utbetalda studiemedel och annat.

Totalt studerar 537 svenskar med studiemedel i Japan under vårterminen 2011. Av dem är drygt 300 personer registrerade för studier i Tokyo. 21 personer är registrerade för studier i orten Sendai.

Text Lars Westberg