Tvillingstudier ska avslöja orsaker till tarmsjukdomar

Örebroforskaren och läkaren Jonas Halfvarson får 1,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att undersöka orsakerna till svåra tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
Studien, som baseras på tvillingpar med inflammatorisk tarmsjukdom, ska bland annat visa vilka ärftliga faktorer som ligger bakom sjukdomarna.

- Inflammatoriska tarmsjukdomar är komplexa, men genom att studera just tvillingar har vi unika möjligheter att kartlägga samspelet mellan arv och miljö, berättar Jonas Halfvarson, medicinforskare vid Örebro universitet och överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

Projektet ska undersöka dels de genetiska faktorer som gör vissa individer mer sårbara, dels vilka avvikelser som finns i tarmen hos dem som drabbats av någon av sjukdomarna. Enligt Jonas Halfvarson gör tvillingstudien det möjligt att skilja mellan de mekanismer som orsakar sjukdomen och de förändringar i tarmen som uppstår först efter insjuknandet.

Hopp om bättre läkemedel

Forskningsprojektet ska bland annat analysera olikheter i arvsmassan, bakteriefloran i tarmen, till exempel balansen mellan godartade och elakartade bakterier, och tarmslemhinnans immunreaktioner.

- Vi kommer att använda den senaste tekniken inom flera olika forskningsområden, som mikrobiologi, immunologi och genetik, i nära samverkan med nationella och internationella samarbetspartners.

Målet är att resultaten ska leda till nya och effektivare metoder för att diagnostisera och behandla sjukdomar som i dag ofta innebär ett livslångt lidande.

- Genom att klarlägga den genetiska bakgrunden till sjukdomarna och definiera vilka andra faktorer som har avgörande betydelse, kan det bli möjligt att utforma individualiserade behandlingar och bättre läkemedel, konstaterar Jonas Halfvarson.

Allt fler barn och ungdomar drabbas

Crohns sjukdom och ulcerös kolit är svåra kroniska tarminflammationer, som orsakar blodiga diarréer, buksmärta och viktminskning hos de drabbade. Konsekvenserna är ofta livslång medicinering, sjukhusvård, nedsatt arbetsförmåga, kirurgisk behandling och försämrad livskvalitet.

I dag uppskattas minst en procent av den svenska befolkningen lida av någon form av inflammatorisk tarmsjukdom, och under de senaste tio åren har Crohns sjukdom ökat särskilt kraftigt hos barn och ungdomar. Orsakerna till sjukdomarna är fortfarande okända, och det saknas botande behandlingar.

Text: Ingrid Lundegårdh