Universitetet har sorg

Vår medarbetare Eva Magnusson har under tragiska omständigheter hittats död.

- Vi känner alla en stor sorg och våra tankar går till Evas anhöriga och vänner, säger rektor Jens Schollin.

Universitetets krisstödsorganisation erbjuder stöd och hjälp till medarbetare och studenter.

  • Campushälsan: 019-303197
  • Studentpastor: 0706-652734
  • Studentdiakon: 076-7720336

Örebro University is grieving

Our dear colleague Eva Magnusson has died under tragic circumstances.

- We are all grieving and our thoughts go to Eva’s family and friends, says Vice-Chancellor Jens Schollin.

Örebro University’s Crisis Support Group offers support and help to staff and students.

  • Campus Health Centre: +46 (0)19-303197
  • University Pastor: +46 (0)706-652734
  • University Deacon: +46 (0)76-7720336