USA:s ambassadör besökte universitetet

Torsdagen den 5 maj besökte USA:s ambassadör Matthew Barzun universitetet. Under besöket diskuterades bland annat kommersialisering av forskning med representanter från universitetets forskargrupper, samt utrikespolitik och klimatfrågor med studenterna.

– Lyssna, lära och leda. Så vill vi att omvärlden ska uppfatta USA, berättade Matthew Barzun under mötet med studenterna i Aulan, där vitt skilda ämnen som militär, Wikileaks, religion och miljö kom upp till diskussion.

Barzun inledde diskussionen med att förklara likheterna mellan USA år 1783 – när Benjamin Franklin undertecknade ett svensk-amerikanskt vänskaps- och handelsavtal – och idag.

– Vi behövde hjälp då för att växa och bli starkare och vi behöver hjälp nu för att växa och bli starkare. Att samarbeta och lära av varandra har alltid varit viktigt för USA, enligt Matthew Barzun.

USA:s ambassad besökte Örebro via sitt koncept "Embassy in a Box" som innebär att ambassaden bedriver sin verksamhet ute i landet. Syftet är att skapa framtida förutsättningar för utbyte, främst gällande handel och studier mellan Sverige och USA.

Lunch med forskare

Besöket vid Örebro universitet inleddes med lunch, där bland annat universitetets forskare informerade om forskning, innovationer och kommersialisering vid universitetet.

Åke Strid, Professor i molekylär biokemi, redogjorde för universitetets forskning om vacciner mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Amy Loutfi, Docent i datateknik, berättade om robotikforskningen och trenden att få in robotar i hemmet och i vården.

Dag Stranneby, Professor i Elektroteknik, beskrev verksamheten vid Campus Alfred Nobel i Karlskoga, där man forskar inom modellering och simulering i många olika former och i en tvärvetenskaplig forskarmiljö.

Även tidigare studenter vid universitetet, som idag driver företaget Wec360, presenterade sina landvinningar för att skapa fotografiska bilder med 360 graders perspektiv.


Text:
 Martin Larsson