Utrikespolitiska föreningen bjuder in till nya debatter

På tisdag startar Utrikespolitiska föreningens höstprogram med en föreläsning på temat ”Makt åt kvinnor i fredsprocesser”. Under de kommande månaderna tar föreningen emot besök från bland annat biståndsministern Gunilla Carlsson, Johan von Schreeb från Läkare utan gränser och författaren Fredrik Segerfeldt.

– Vårt mål är att skapa debatt och att visa upp ett så brett spektrum som möjligt, säger Diederic Brummer, ordförande för Utrikespolitiska föreningen Örebro.

Föreningen fick Örebro universitets demokratipris 2011 för att den möjliggör möten mellan kulturer, religioner och ideologier och väcker debatt kring globala frågor. Den har väckt uppmärksamhet för att den har bjudit in kontroversiella gäster som Lars Vilks och Jimmie Åkesson.

– Vi befinner oss i en miljö där människor har tillräckligt med kunskap för att kunna ifrågasätta alla föreläsare. Det är vår uppgift att låta även kontroversiella grupper få höras och berätta om sitt budskap, säger Diederic Brummer.

– I år har vi till exempel bjudit in Stockholmsinitiativet, som inte tror på klimatförändringen. Det är ju också kontroversiellt i dag, säger Diederic Brummer.

Text: Linda Harradine