Vill ha akademisk polisutbildning

– Gör polisutbildningen till en treårig universitetsutbildning i linje med vad som föreslås i utredningen ”Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39)”. Det skriver Henrik Andershed, docent i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet och Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet i en replik till en debattartikel av rikspolischefen Bengt Svenson.

Söndagen 6 februari skrev Bengt Svenson en debattartikel i Dagens Nyheter, som handlade om hur svensk polis skulle bli mer effektiv och modern. Han skrev bland annat att en ny funktion ska inrättas för att utvärdera och sprida goda exempel på polisarbete. Han skrev också att ungdomskriminaliteten ska prioriteras.

Treårig utbildning

– Det här är bra men Rikspolisstyrelsens initiativ om utvärdering av polisens metoder behöver stärkas och kompletteras med oberoende akademisk forskning vid universiteten, säger Henrik Andershed. Ett sätt att både stärka forskningen och förbättra polisutbildningen vore att inrätta den treåriga universitetsutbildning som utretts ett par gånger och som det var bred politisk enighet om vid Almedalsveckan i somras.

En sådan akademisk satsning skulle vara en stabil grund för svensk polisforskning och samtidigt modernisera polisutbildningen och göra den än mer forskningsbaserad. Kompletterande fort- och specialistutbildningar skulle också bidra till att polisen blir en mer lärande och modern organisation, något som Bengt Svenson efterlyser.

Stärkt samarbete behövs

Henrik Andershed säger också att det visserligen är viktigt att samhället reagerar snabbt när unga begår brott.

– Men det är ännu viktigare att gå in tidigt i en ung människas problemutveckling och en viktig del av en framtida universitetsutbildning är att stärka samarbetet mellan polis, skola, socialtjänst och psykiatri, säger han.

Läs rikspolischefens debattinlägg

Läs repliken på DN debatt

Text: Lars Westberg
Foto: Örebro universitet