VR:s excellenssatsningar på genusforskning en succé

Vetenskapsrådets utvärdering av de tre excellenta genusforskningsmiljöerna i Linköping/Örebro, Umeå, och Uppsala visar att satsningen mer än väl har gett utslag. Den vetenskapliga kvaliteten rankas som "very good to outstanding" och miljöerna beröms för att ha skapat ny och internationellt erkänd genusforskning.

- Många gånger har det visat sig att excellenssatsningar inte nödvändigtvis innebär att den vetenskap som produceras är excellent. Men där har vi lyckats, vår forskning är inte bara internationellt betydelsefull utan ligger dessutom i den absoluta framkanten inom flera områden, säger Margaretha Fahlgren som är vetenskaplig ledare för Uppsala universitets excellensprogram GenNa.

Produktiviteten inom excellensmiljöerna speglas bland annat i de många internationella konferenser som organiserats, de nätverk och starka forskningsgrupper som bildats samt den skara av internationellt erkända gästforskare som miljöerna har lyckats attrahera.

Något som utvärderingen av forskningen vid Örebro universitet, som gjordes 2010, uppmärksammar. I rapporten skriver panelen som bedömde forskningen inom Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap att ingen annan enhet inom akademin har ett så utvecklat utbyte med internationella vetenskapliga forskare på toppnivå som Centrum för feministiska samhällsstudier, CFS.

- Det är glädjande med samstämmiga lovord från olika håll och visar att vårt bidrag inom GEXcel och VR-satsningarna håller hög kvalitet, säger professor Anna G. Jónasdóttir, som är vetenskaplig ledare för Örebrodelen av GEXcel.

Ny generation av genusforskare

Resultaten är tydliga i form av den ökade publiceringen i internationella tidskrifter och den egna bokserien på bokförlaget Routledge i New York. Forskningen har behandlat synnerligen samhällsrelevanta områden som till exempel demokratiutveckling, hälsa, naturvetenskaplig undervisning och praktik och kulturella normsystem.

Vetenskapsrådets utvärderingspanel lyfter även fram mervärden av satsningarna, dels att de möjliggjort mer finansiering till doktorander och post-doc, dels att samtliga miljöer på ett slående sätt kunna skapa organisationer som tillåter juniora forskare att utvecklas som ledare och forskare.

- Det är kanske det viktigaste av allt, att vi på så sätt har säkrat en ny generation genusforskare som kan ta vid och fortsätta det arbete vi har påbörjat, säger Nina Lykke, vetenskaplig ledare för Linköping/Örebros excellensprogram GEXcel.

Strategiskt ledarskap

- Strategiskt ledarskap med många olika modeller har lagt grunden för det fantastiska resultatet. Även om vi organiserat oss på skilda sätt har vi alla fokuserat på kontinuitet och hållbarhet när vi byggt upp våra forskningsprogram, säger Britta Lundgren som är vetenskaplig ledare för Umeå universitets Challenging Gender.

Det ekonomiska stödet från Vetenskapsrådet kommer att sluta vid årsskiftet.

- Vi hoppas naturligtvis på att VR väljer att satsa vidare på våra genusforskningsmiljöer, så har varit fallet i andra excellenssatsningar, säger de fyra forskarna.

Text: Swedish Centres of Gender Excellence och Linda Harradine