1 miljon till forskning

Inger M Jonsson docent i Måltidskunskap och doktorand Lotte Wellton har tilldelats 1 miljon kronor från Besöksnäringens utvecklingsfond, BFUF för projektet: Måltidsföretagare -från kalaskokerskor till gourmetkrögare, dagens villkor i historisk belysning.

Det är första gången som BFUF delar ut medel. Av 36 ansökningar valdes 5 projekt ut och fick dela på 7 miljoner kronor. I fortsättningen kommer fonden dela ut medel årligen.

Det övergripande syftet för det här sökta projektet är att studera måltidens roll i en destinations tillväxt, med kvinnors arbets- och livsvillkor i fokus, studera både mäns och kvinnors roller, villkor och möjligheter som matlagare, kockar, gourmetkrögare, matproducenter och måltidsentreprenörer i en destination. Syftet är också att jämföra dagens förhållanden med hur villkoren var för kalaskokerskor, m.fl. mathantverks- och boendeföretagare på 1800- talet och vid 1900-talets början. Projektet vill också belysa övergången av matlagningsyrket från kvinnligt till manligt (genus- och jämlikhetsperspektiv) och hur yrkeskunskaper har eller inte har traderats mellan kalaskokerskor och kockar (praktisk yrkeskunskap).