10,4 extra miljoner till Örebro universitet

Örebro universitet får totalt 10,4 miljoner kronor i extra utbildningsmedel nästa år. Det berättade civil- och bostadsminister Stefan Attefall (Kd) när han på torsdagen presenterade regeringens budgetproposition på Örebro universitet.

- För Örebros del är det roligt att kunna berätta om höjda anslag till forskning och utbildning, bland annat till Örebro universitet, kommenterade civil- och bostadsminister Stefan Attefall budgetpropositionen.

Flera skäl

Skälen till varför Örebro universitet får extra resurser är flera.

Universitet får del av den tillfälliga satsning på högskoleplatser som regeringen föreslår för perioden 2013–2015. För 2013 föreslås fem miljoner för ändamålet.

Lärosätet har lyckats bra i Högskoleverkets kvalitetsutvärdering av utbildningar. Utbildningarna inom psykologexamen och rättsvetenskap har fått omdömet "mycket hög kvalitet" vilket ger extrapengar.

Inför höstterminen 2013 föreslås universitetet få tio nya nybörjarplatser på högskoleingenjörsutbildningen. Fullt utbyggt motsvarar det 30 helårsstudenter. Dessutom omfördelas medel för att finansiera utbyggnad av utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Sammanlagt innebär det 10,4 miljoner till Örebro universitet i nya medel för 2013.

- Det går väldigt bra för universitetet och extrapengarna är ett kvitto på att vi utvecklar vår verksamhet i rätt riktning, säger rektor Jens Schollin.

Det finns fler saker som kan komma Örebro universitet till del framöver. Bland annat höjs medlen för stipendier till avgiftsskyldiga studenter från utvecklingsländer med 50 miljoner kronor från och med 2013.

I oktober planerar regeringen dessutom att lägga fram sin forsknings och innovationsproposition. Totalt satsar regeringen ytterligare fyra miljarder på forskningen i Sverige varav de direkta anslagen för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor beräknas höjas med 600 miljoner kronor 2014 och med ytterligare 300 miljoner kronor 2016. Hur pengarna kommer att fördelas mellan olika universitet och högskolor meddelas senare.