2,8 miljoner till fortsatt musikutbyte med Brasilien

Musikhögskolan på Örebro universitet har fått 2,8 miljoner kronor för fortsatta lärar- och studentutbyten med två universitet i Brasilien. Det innebär att den framgångsrika utbytesverksamheten inom musikområdet kan fortsätta åtminstone fram till och med vårterminen 2014.

- Det här är naturligtvis mycket glädjande. Två utbytesprojekt på två år och med två universitet betyder nya möjligheter för lärare och studenter att komplettera både kompetens och utbildning. Det innebär också att vi kommer att kunna bjuda allmänheten på mer av den brasilianska musikkulturen, säger Sven Landh, prefekt på Musikhögskolan, Örebro universitet.

Utbytesverksamheten påbörjades under hösten 2010, då enbart för lärare. Sedan dess har verksamheten utvidgats till att även omfatta studenter. Hittills har det skett tolv lärarutbyten och åtta studentutbyten med de brasilianska universiteten Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro och Universidade de Brasília. Nu har svenska myndigheten Internationella Programkontoret beviljat 2,8 miljoner kronor i fortsatta medel. Det innebär att ytterligare 24 lärarutbyten och 32 studentutbyten kan genomföras under läsåren 2012 till 2014.

- Det här tjänar alla på; studenter, lärare, kulturliv. Utbytesverksamheten är utvecklande både för oss på Musikhögskolan och våra brasilianska motsvarigheter eftersom vi har mycket att lära av varandra – konstnärligt, pedagogiskt och organisatoriskt, säger Hans Balstedt, som är en av projektledarna.