50-årsjubileum för röntgenutbildning

Den första röntgensjuksköterskeutbildningen i Sverige startades i Örebro för 50 år sedan. På torsdagen firades det i samband med internationella röntgensjuksköterskedagen.

– Vi firar att utbildningen fyller 50 år och att det är världens roligaste yrke, säger Marianne Selim, lärare på programmet och moderator under jubileet.

Örebro universitet (då Landstingets yrkesskola) var först i Sverige med utbildningen. Under dagen pratade man om dåtiden, nutiden och framtiden. En av de första lärarna på programmet, Hillevi Berglund, var där, liksom en av studenterna i den första klassen, Siv Andersson.

Anledningen till att man valde att fira den 8 november var ingen slump, det är den dagen som röntgenstrålarna först upptäcktes, av Wilhelm Conrad Röntgen år 1895.

Text: Emma Forsberg