800 administratörer fick nya kunskaper i Örebro

Den 22-24 maj arrangerades den nationella administratörskongressen i Örebro. Drygt 800 personer från 26 universitet och högskolor kom för att delta i det tre dagar långa programmet.

- Det har varit bra dagar med intressanta ämnen, säger Anne Moe, som var en av deltagarna.

Administratörskongressen anordnas vart tredje år av landets universitet och högskolor. Målgruppen är administratörer anställda vid landets lärosäten. Årets tema var administration i ett internationellt perspektiv med målet att ge vida utblickar och visioner såväl som konkret kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

En av deltagarna var Karin Hendry, institutionsadministratör på Linköpings universitet:

- För mig har kongressen främst gett en orientering i de administrativa frågorna och vad som är på gång inom området. Jag började jobbet i Linköping i november förra året efter 15 år med liknande uppgifter på Scottish Agricultural College i Edinburgh, Skottland. Så jag behövde den här orienteringen i svenskt perspektiv.

.

Kollegan Anne Moe arbetar som institutionssamordnare på Linköpings universitet:

- Det har varit genomgående intressanta ämnen på de olika seminarierna. Särskilt torsdagens föreläsningar var särskilt bra, Etik i yrkesrollen för att nämna en.

Exempel på seminarier ur programmet:

  • Administratörens roll i det moderna universitetet
  • How can a University administration contribute to the change – and development process of a University?
  • Etik i yrkesrollen
  • Kvinnligt ledarskap, ledarskap–medarbetarskap.
  • Kroppsspråket, ett sätt att kommunicera.
  • Student Exchange – International Office.
  • Linje 14 – Så samarbetar Örebro universitet och Örebro kommun om framtid, möjligheter och utbildning för ungdomar i grundskolan.
  • Administration och internationalisering – hur går det ihop?