Allt fler vill utbilda sig vid Örebro universitet

Det blir allt populärare att studera vid Örebro universitet. Drygt 37 000 personer har sökt till höstens utbildningar. Samtidigt har förstahandsansökningarna till universitetets programutbildningar ökat i jämförelse med förra året.

Den 16 april var sista ansökningsdag till höstens utbildningar vid universitet och högskolor. De senaste åren har ansökningarna till Örebro universitet blivit fler. Till exempel sökte närmare 35 000 personer till lärosätet inför höstterminen 2011 (fristående kurser inräknade) vilket var en kraftig ökning i jämförelse med 2010. I år är det alltså ännu fler.

- Det är naturligtvis väldigt bra att lärosätet står sig i konkurrensen. Att dessutom fler väljer våra utbildningar som förstahandsalternativ visar att Örebro blir allt starkare som universitetsstad i ett nationellt perspektiv, säger rektor Jens Schollin.

Antalet förstahandssökande till programutbildningarna har ökat sedan förra året till drygt 5 600.

Populäraste programmen

De mest sökta utbildningarna är programmen till läkare, jurist, psykolog, socionom, civilekonom och sjuksköterska.

Värt att nämna är ett påtagligt ökat intresse för programmen till specialistsjuksköterska. Andra program som har ökat söktryck är lärarutbildningarna.

- Populariteten för lärarutbildningarna till gymnasiet, låg- och mellanstadiet, och förskolan är högt. Vi har bra utbildningar som är eftertraktade, säger Krister Persson som är ansvarig för lärarutbildningarna på Örebro universitet.
Vad gäller utbildningar till högstadielärare är utvecklingen däremot fortfarande svag.

Något som Krister Persson inte nödvändigtvis kopplar samman med att högstadiet avskräcker.

- Delvis handlar det om att läraryrket fått oförtjänt dåligt rykte i den offentliga debatten, men jag tror att studenternas strategiska utbildningsval är en minst lika avgörande förklaring. En ämneslärarexamen med gymnasieinriktning ger nämligen också ämnesbehörighet som högstadielärare, medan det omvända inte gäller. Många väljer alltså gymnasielärarutbildning för att också kunna jobba på högstadiet.