Åsa Källström Cater ny ledamot i Rådet för Brottsofferfonden

Åsa Källström Cater, universitetslektor på Örebro universitet, är ny ledamot i Rådet för Brottsofferfonden. Rådet prövar Brottsofferfondens frågor om bidrag till forskning och annat utvecklingsarbete.

- Det är naturligtvis en både hedrande och spännande utmaning. I rådet hoppas jag kunna bidra med perspektiv utifrån min egen forskning om barn, samtidigt som det blir en värdefull kunskapskälla för mig i mitt fortsatta forskningsarbete, säger Åsa Källström Cater.

Åsa är universitetslektor vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete på Örebro universitet och forskar om barn som upplevt föräldrars våld, försummelse eller kriminalitet.

Rådet för Brottsofferfonden består av generaldirektören för myndigheten och sju andra ledamöter som utses av regeringen. Ledamöterna är forskare inom olika discipliner.