Avhandling i informatik prisas

Örebroforskaren M. Sirajul Islam har tilldelats Börje Langeforspriset för sin doktorsavhandling i informatik. Priset delades ut på Svenska informationssystem akademins, SISA, årliga konferens i Linköping i fredags.

M. Sirajul Islam har utvecklat ett system som distribuerar jordbruksinformation via mobiltelefoner. Systemet Agriculture Market Information Service, AMIS, är till stor hjälp för bönder i Bangladesh, som med hjälp av den nya tekniken får tillgång till priser och marknadsinformation.

– De blir inte beroende av mellanhänder när de själva kan jämföra olika marknaders priser. Genom AMIS får de den information de behöver för att kunna köpslå och få bästa möjliga pris för sina grödor, säger M. Sirajul Islam.

De två bästa avhandlingarna

Svenska informationssystem akademin, SISA, som är ett samarbete mellan alla institutioner vid svenska universitet som sysslar med forskning och utbildning inom informationssystem, väljer årligen ut de två bästa doktorsavhandlingarna inom sina ämnesområden - informatik, informationssystem, data- och systemvetenskap eller motsvarande.

Det är andra året i rad som SISA delar ut Börje Langeforspriset till en avhandling vid Örebro universitet. Förra året fick Annika Andersson första pris för sin avhandling som visar hur informations- och kommunikationsteknik kan användas för att uppmuntra studenter att lära sig tänka kritiskt.

Årets första pris tilldelades Henrik Wimelius vid Umeå universitet. Juryn gav M. Sirajul Islam andra pris med motiveringen att avhandlingen gav underprivilegierade grupper en chans att stärka sina positioner genom innovativa IT-lösningar.

Utveckla fattiga regioner

– Min avhandling undersöker böndernas attityd och preferenser när det gäller teknologi generellt men också med fokus på mobiltelefoner. Informationsteknologi kan hjälpa människor att åstadkomma en hållbar utveckling – speciellt i fattiga landsbygdsregioner – men tekniken behöver vara anpassad efter användarna, säger M. Sirajul Islam.

– AMIS har visat sig vara ett bra verktyg för dem. Bönder behöver bra information som de kan lita på för att kunna utveckla sitt jordbruk.

Text: Linda Harradine