B-vitamin och ljusbehandling kan bota ögoninfektion

Infektion i ögats hornhinna är en allvarlig sjukdom som i värsta fall kan leda till blindhet. Nu visar en studie vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro att en kombination av vitamin B2 och ultraviolett ljus kan vara ett effektivt alternativ när andra behandlingar inte hjälper.

- Redan i dag är antibiotikaresistenta bakterier ett stort problem. Därför behöver vi också utveckla andra behandlingsformer, säger ögonläkaren Karim Makdoumi, som presenterar sina resultat i en doktorsavhandling i medicin.

I dag behandlas patienter med hornhinneinfektion (bakteriell keratit) med antibiotika som droppas i ögonen, ofta varje halvtimme under de första dygnen. Det är en vårdkrävande sjukdom som ibland kan kräva behandling i flera månader.

- Behandlingen med vitamin B2, riboflavin, och ultraviolett ljus tar bara en timme och sedan torde doseringsfrekvensen av antibiotika kunna minskas avsevärt.

När ljuset aktiverar B-vitaminet bryts det ner och skapar syreradikaler som eliminerar mikroorganismer – i det här fallet en positiv reaktion.

Över förväntan

Efter att laboratoriestudier visat att metoden är effektiv mot tre vanliga bakterier, gick forskarna vidare med en pilotstudie, där 16 patienter med hornhinneinfektion fick pröva den alternativa behandlingen i stället för antibiotika. Resultatet var enligt Karim Makdoumi över förväntan, endast två av patienterna behövde även antibiotikabehandling.

- Effekten av behandlingen var mer uttalad än vi hade förväntat oss. Och min känsla är att de patienter som ingick i studien ofta blev symptomfria snabbare än med traditionell behandling.

Örebroforskarna kommer nu att fortsätta utvärderingen av behandlingsmetoden, och har dessutom inlett ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet för att testa om den kan användas för att bota ögoninfektioner hos djur.

- Det är ett vanligt problem hos till exempel hästar. Och där skulle en engångsbehandling vara en stor förbättring mot att behöva ge ögondroppar till ett djur på 600 kilo eller mer flera gånger per dag.

Text: Ingrid Lundegårdh