Ballongvidgning kan ersätta operation vid Crohns sjukdom

I en avhandling vid Örebro universitet visar Anders Gustavsson att ballongvidgning i många fall kan ersätta operation vid Crohns sjukdom, en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Han har också visat att rökare löper avsevärt större risk att tvingas till ny behandling eller operation.

- Avhandlingen bekräftar det vi redan tidigare trott och det understryker att rökningen innebär ökade risker för patienter med Crohns sjukdom, säger Anders Gustavsson.

Tidigare har den enda möjligheten att behandla tarmförträngning vid Crohns sjukdom varit operation. Man har opererat bort de delar av tarmen där det uppstått förträngningar. De senaste 20 åren har den nya behandlingen med ballongvidgning utvecklats. I sin avhandling visar Anders Gustavsson att den här nya metoden visat goda resultat. Hälften av de behandlade patienterna behövde efter fem år ingen eller enbart en ny behandling medan 36 procent hade opererats. Andelen patienter som fick komplikationer av behandlingen var 5,3 procent.

Dubbel risk för rökare

Samtidigt utvärderades vilka faktorer som kunde påverka resultatet av ballongutvidgningen och det visade sig att bland rökare var risken att tvingas genomgå ny vidgning eller operation dubbelt så hög som bland icke-rökare. Det är första gången man kunnat konstatera denna stora riskökning för rökare.

Ulcerös kolit är en annan kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, som liksom vid Crohns sjukdom, förlöper i skov. Innan behandling med kortison och operation med borttagning av tjocktarmen blev vanlig på 1950-talet var dödligheten i svåra skov ungefär 30 procent. I dag är dödligheten under en procent, men det är fortfarande 30 procent som måste opereras för svåra skov.

God effekt av läkemedel

I sin avhandling har Anders Gustavsson följt upp en studie från 2005, där man undersökte effekten av läkemedlet infliximab och kunde konstatera att det hade god effekt vid svårt skov av ulcerös kolit där kortison inte fungerat. Nu kan konstateras, att den positiva effekten av behandlingen med infliximab, håller i sig ännu tre år efter behandlingen. Av dem som fick medicinen, var det 50 procent som opererats medan det var 76 procent av dem som inte fick medicinen.

Resultaten i avhandlingen är direkt användbara i den kliniska vardagen och kan bidra till att fler patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom kan slippa operation.

Text: Lars Westberg

Foto: Lars-Göran Jansson