Barnrättsakademin i Sveriges riksdag

Barnrättsfrågorna stod i centrum när Barnrättsakademin vid Örebro universitet höll ett seminarium i riksdagshuset under onsdagen.

- Vi var inbjudna av riksdagens tvärpolitiska barngrupp för att presentera och diskutera frågeställningar om mänskliga rättigheter för barn i Sverige, berättar Gabriella Olofsson vid Barnrättsakademin.

Målet med tvåtimmarsseminariet var att ge en bild av nuläget och ge exempel på vad som kan göras för att förbättra samverkan mellan politik, praktik och forskning.

- Som det ser ut i Sverige i dag är forskningen utifrån barns rättigheter begränsad. Dessutom behöver kopplingen mellan teori och praktik förbättras. Det är viktigt inte minst ur politikerperspektiv eftersom de politiska beslut som tas och som berör barn bör vila på faktisk kunskap.

Inbjudna var politiker och representanter från olika intresseorganisationer, bland andra UNICEF, Rädda barnen, Sveriges kommuner och landsting, Ungdomsstyrelsen, Stiftelsen allmänna barnhuset, Barnombudsmannen och BRIS.

Stärka kunskap

Barnrättsakademin vid Örebro universitet erbjuder en rad olika utbildningar för privatpersoner, yrkesverksamma, företag, myndigheter och organisationer som vill stärka sin kunskap om barnets rättigheter i samhället. Akademin strävar efter att integrera teori, praktik och metodmässiga överväganden.