Barns lärande i fokus på konferens

Den ökande mobiliteten medför att allt fler barn i svensk skola har andra språkliga kunskaper och erfarenheter än den enspråkigt svenska som många gånger förutsätts. Forskare, doktorander och verksamma lärare träffades i veckan på Örebro universitet för att utbyta erfarenheter och perspektiv inom detta område.

"Möjligheternas barn – Villkor för uppväxt och lärande i en föränderlig värld" var namnet på konferensen, som anordnades av Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet.

– Människor förflyttar sig i dag på ett sätt vi inte upplevt tidigare, både fysiskt och i och med den digitala webben. Det innebär att villkoren för barns lärande förändras, säger Åsa Wedin, docent i pedagogik och huvudansvarig för konferensen.

Ökande mobilitet

Den ökande mobiliteten medför att allt fler barn i svensk skola har andra språkliga kunskaper och erfarenheter än den enspråkigt svenska som många gånger förutsätts. I skolan fokuseras det ofta på elevernas bristande svenskkompetens medan deras kompetens i andra språk sällan synliggörs.

– Det saknas kunskap om det här i dag och det var därför vi anordnade den här konferensen. Vi ville få till möten mellan forskare och verksamma för att utbyta erfarenheter och perspektiv. Det blev väldigt intensivt och mycket intressant. Efter många bra presentationer och diskussioner kom många nya tankar fram, säger Åsa Wedin.

Huvudtalare

Inbjudna huvudtalare till konferensen var Amy Sheldon, professor vid Department of Communication Studies, University of Minnesota, Peter Hauser, biträdande professor vid Department of Research and Teacher Education vid Rochester Institute of Technology, National Technical Institute for Deaf, Rochester, USA och Lise Iversen Kulbrandstad, professor i norsk didaktik vid Högskolan i Hedmark.

Text: Emma Forsberg