Björklund berömde universitetet för framgångsrikt utvecklingsarbete

Utbildningsminister Jan Björklund var en av de 500 gästerna vid Örebro universitets doktorspromotion och professorsinstallation i lördags (den 4 februari). Under sitt tal gratulerade ministern universitetet för den positiva utvecklingen.

– Örebro är nu ett av sju universitet i landet med examinationsrätt även för läkare. Det är en bedrift av ett så ungt universitet att ha fått så många tunga examinationsrätter. Jag vet att det är resultatet av ett ambitiöst och målmedvetet arbete, sa han.

Jan Björklund beskrev också den snabba ekonomiska och materiella utvecklingen i omvärlden och att det höga tempot sannolikt kommer att fortsätta.

– Den ekonomiska utvecklingen i Sydostasien är den snabbaste mänskligheten någonsin upplevt. Globaliseringen har betytt väldigt mycket för det, många har fått det bättre och aldrig tidigare har en så stor andel av jordens befolkning kunnat äta sig mätt.

Nya utmaningar

– Men det här innebär samtidigt nya utmaningar för oss, jag vill att Sverige ska vara framgångsrikt även i framtiden. Vi kan inte luta oss tillbaka, med de ambitioner som finns på andra håll i världen blir vi då snart omsprungna. Vi måste satsa på kunskap, utbildning, forskning och vetenskap och det är dagens unga forskare som ska klara det.

Jan Björklund konstaterade också att ett universitet har ett bredare uppdrag än att enbart utbilda med den ekonomiska utvecklingen i blickfånget.

– Universiteten är kärnan i bildningssamhället, de är också landets viktigaste kulturinstitutioner.

Text: Lars Westberg