Doktorsavhandling får Stenbeckstipendium

Jeanette Åkerström, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet, har belönats med ett stipendium på 50 000 kronor från Stenbecks stiftelse för att hon på ett banbrytande sätt har bjudit in unga att delta i sin forskning om barns delaktighet

Syftet med Stenbeckstipendiet är att hitta lösningar på några av de mest angelägna problemen för barn och unga i Sverige i dag. Jeanette Åkerström, som forskar om ungdomars delaktighet och utsatthet, bjöd in åtta ungdomar att aktivt delta i forskningen.

I den aktuella studien fick ungdomarna vara med och bestämma vilka forskningsfrågor som var viktiga. De var även med och planerade samt genomförde studien bland 100 jämnåriga ungdomar i Örebro. Tillsammans utvecklade de en metod som kan användas i forskning med ungdomar och studien bidrar till att lyfta fram ungas egna perspektiv på delaktighet.

Stenbecks stiftelse skriver att "Jeanette Åkerström är en doktorand som på ett banbrytande sätt har bjudit in unga i sin forskning. För henne är barnen inte objekt att beforska utan subjekt med egen kunskap. Kunskap som hon tar tillvara".

– Jag har fått stipendiet för att jag har involverat ungdomar på ett konkret sätt som forskningspartners i avhandlingsarbetet. Ungdomarna har dessutom varit med och presenterat sina resultat både i skolor och på konferenser, säger Jeanette Åkerström, som har ett år kvar tills hon är färdig med sin doktorsavhandling.

Text: Linda Harradine