Drygt 17 000 antagna till höstens program och kurser

I dag fick de som sökt till program och kurser på landets universitet och högskolor sina antagningsbesked från Verket för högskoleservice (VHS). Totalt har drygt 17 000 sökande antagits till Örebro universitetet.

I dag fick de som sökt till program och kurser på landets universitet och högskolor sina antagningsbesked från Verket för högskoleservice (VHS). Totalt har drygt 17 000 sökande antagits till Örebro universitetet.

- De senaste åren har intresset för högre utbildningar generellt sett ökat. I Örebro ser vi att antalet förstahandssökande till våra programutbildningar fortsättningsvis tilltar. Vi har cirka 5 600 förstahandssökande till våra utbildningsprogram, säger Gunilla Lindström, prorektor på Örebro universitet.

Populärast är läkarprogrammet med 4 100 sökande till 70 utbildningsplatser. Högt söktryck är det också till jurist-, psykolog-, civilekonom-, socionom- och sjuksköterskeprogrammen.

Nu har de som antagits fram till 30 juli på sig att svara om de vill gå utbildningen eller inte. Fler reserver än någonsin finns registrerade som får vänta på besked om de kommit in tills den andra urvalsomgången är klar i augusti.