Eleonor Kristoffersson i regeringens Regelråd

Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt vid Örebro universitet, har av näringsminister Annie Lööf utsetts till ny medlem i regeringens Regelråd.

Regelrådet har en rådgivande funktion och granskar utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för näringslivet. Regelrådet har till uppgift att ta ställning till om nya och ändrade regler utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta administrativa kostnad för företagen. Regelrådet ska också bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.

Hur reagerade du när du fick förfrågan?

- Först hade jag en ganska vag uppfattning om vad Regelrådet gjorde, så jag började att sätta mig in i och ta reda på vilka arbetsuppgifterna var. Jag tyckte att det verkar jättespännande och att det är en viktig uppgift att granska lagförslag utifrån ett näringslivsperspektiv, säger Eleonor Kristoffersson.

Får våra juriststudenter nytta av detta på något sätt?

- Som jurist inom det näringsrättsliga området är det alltid en utmaning att ligga i framkant med vad som händer i lagstiftningen och att hålla sig uppdaterad. Detta får jag på köpet i och med att jag är ledamot i Regelrådet. Min undervisning blir mer aktuell och jag kommer att få fler uppslag till spännande uppsatsämnen. Dessutom skapar det trovärdighet åt vår juristutbildning om lärarna innehar tunga poster utanför universitetet, menar Eleonor Kristoffersson.