Erik Amnå leder granskningskommission efter mutskandaler i Göteborg

Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, är ordförande i den granskningskommission som ska se över korruptionshärvan i Göteborg. Målet med utredningen är att förklara varför en korruptionskultur breder ut sig och att föreslå motåtgärder.

- Frågan om korruption är en viktig samhälls- och förtroendefråga. Kan inte människor lita på politiker och tjänstemän, blir det också svårare att lita på sina medmänniskor. Dessutom kostar korruptionen, näringslivets effektivitet drabbas och de som i slutänden får betala är alltid de fattigaste. Jag tycker det här är ett mycket intressant initiativ, som kan ge mycket också rent forskningsmässigt, säger Erik Almnå.

Bakom utnämningen av Erik Amnå står revisorskollegiet Göteborgs stad. Övriga två ledamöter i granskningskommissionen är Barbara Czarniawska, professor i allmän företagsekonomi vid Göteborgs universitet, och Lena Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Till Göteborgs stads pressmeddelande