Fokus på utseende när företagarkvinnor beskrivs i media

Trots att företagarkvinnor får alltmer utrymme i fack- och nyhetspress blir framställningarna ofta stöpta i samma mönster. Det visar en medieanalys som medieprofessor Åsa Kroon Lundell vid Örebro universitet har gjort på uppdrag av Tillväxtverket.

Kvinnor som driver företag beskrivs ofta med fokus på utseende istället för verksamhet. Samtidigt har antalet artiklar om företagarkvinnor ökat under de senaste tio åren.

- Det är slående hur stereotypa framställningarna är i floran av artiklar och fotografier och det kommer att diskuteras under paneldebatten. Fokus ligger på hur gestaltningen tar sig uttryck 2011, men det görs också en jämförelse med artiklar från 2001 för att se vad som eventuellt har förändrats över tid, säger Åsa Kroon Lundell, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Enligt studien beskriver de undersökta medierna företagarkvinnor främst på två sätt. Den ena typen av företagare är superhjältinnan, som tar för sig på en global marknad. Den andra typen är lagomföretagaren, som med realistiska ambitioner driver det lilla eller medelstora företaget.