Företagsekonomin vid Örebro universitet håller hög kvalitet

I Högskoleverkets löpande kvalitetsgranskning av utbildningar på universitet och högskolor har nu ämnet företagsekonomi utvärderats. Örebro universitet utfärdar tre examina i företagsekonomi; kandidat, magister och master. Samtliga får betyget hög kvalitet.

- Det är självfallet mycket glädjande, speciellt med tanke på att 40 procent av landets utbildningar i företagsekonomi fick omdömet bristande kvalitet. Nu får vi en kvalitetsstämpel som stärker oss och våra studenter, säger Sune Karlsson, dekan vid fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap.

Högskoleverket ger i sina kvalitetsgranskningar omdömena mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Nästan 40 procent av de granskade utbildningarna i företagsekonomi fick omdömet bristande kvalitet. Det betyder att de har ett år på dig att åtgärda bristerna, om bristerna då kvarstår riskerar man att förlora examensrätten. Åtta av 67 utvärderade utbildningar fick omdömet mycket hög kvalitet.

Satsar hårt på kvalitet

- För oss som lärosäte är det angeläget att komma väl ut i HSVs utvärderingar. Vi satsar hårt på att erbjuda studenter programutbildningar av hög kvalitet och på fyra år har vi fördubblat antalet förstahandssökande till våra program, säger rektor Jens Schollin i en kommentar till Högskoleverkets löpande kvalitetsutvärderingar.

För närvarande läser 53 000 studenter företagsekonomi vid landets lärosäten och vid Örebro universitet finns 900 studenter som läser till kandidat-, magister- eller masterexamen i företagsekonomi.

- Det är extra roligt att Högskoleverket särskilt lyfter fram studenternas förmåga att systematiskt integrera kunskap och analysera komplexa problem, säger prefekt Sven Helin vid Handelshögskolan.