Forskare söker deltagare till ny studie

Det har länge varit känt att sömnproblem och depression oftare förekommer tillsammans än var för sig. Trots detta är det sällan deprimerade patienter får behandling för sina sömnproblem, vilket gör att människor löper en större risk att drabbas av kroniska besvär. Det vill forskare vid Örebro universitet ändra på. Nu söker de deltagare till ett nytt projekt, som ska utvärdera två olika behandlingsmetoder.

Vill du delta i forskarnas studie?

 För mer information och anmälan:

Kontakta Annika Norell-Clarke: 019-301272, annika.norell@oru.se

– Det är förvånande att man inte har studerat det här tidigare, eftersom det är vanligare att man lider av båda problemen samtidigt än att man bara har det ena. Det här en unik chans för oss att lära oss mer om sambanden mellan problemen, säger Annika Norell-Clarke, som är legitimerad psykolog och forskare i psykologi vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP).

Projektet är ett samarbete mellan Örebro läns landsting och Örebro universitet och finansieras av bland annat Psykiatrifonden och Professor Bror Gadelius minnesfond. Forskarna erbjuder deltagarna behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller tillämpad avslappningsträning (TA).

Två olika behandlingar

KBT är en behandlingsmetod som har visat sig ge goda resultat för en rad olika problem. Behandlingen fokuserar på nuet mer än på problem i det förflutna och tränar deltagarna att uppmärksamma och ifrågasätta negativa tankar. Tillämpad avslappning innebär att man ska lära sig att slappna av i en situation där man annars skulle vara spänd, orolig eller stressad och metoden projektet använder har utvärderats vetenskapligt.

– Våra behandlingar tar hänsyn till både depressionsproblematik och sömnsvårigheter. Vårt mål är att vi ska förstå mekanismerna som gör att depression försvårar behandling av sömnsvårigheter och vice versa. Det skulle göra det möjligt att erbjuda effektivare insatser till den här patientgruppen i framtiden.

Depression är den tredje största sjukskrivningsorsaken vi har i landet i dag. Ungefär var tredje vuxen har sömnsvårigheter och tio procent lider av insomni, det vill säga sömnlöshet. Har man någon gång drabbats av insomni är risken större att man ska drabbas av depression.

– Det är alltså oerhört viktigt att hitta bra behandlingsmetoder för den här patientgruppen, säger Annika Norell-Clarke.

Text: Linda Harradine