Forskning i världsklass inom ekonomistyrning

Örebro universitet placerar sig bland de främsta i världen i en internationell ranking av forskning inom redovisningsområdet.

Brigham Young University i USA har rankat 232 universitet och handelshögskolor utifrån deras forskning inom ekonomistyrning. Örebro universitet hamnar på plats 14 i mätningen, som sträcker sig över de senaste tolv åren. Det är bäst i Sverige.

Rankingen utgår ifrån antal publikationer inom ekonomistyrning i världsledande redovisningstidskrifter.

– Ekonomistyrningsområdet som ligger till grund för rankingen är en viktig del av företagsekonomin, som i sin tur är huvudämnet på Handelshögskolorna. Så även om det kan tyckas vara ett smalt område är det ett viktigt område, säger Jonas Gerdin, som leder forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Organizational Control, CEROC, på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Fantastisk utveckling

– Om man bryter ner undersökningen och tittar närmare på publicering i de redovisningsjournaler som brukar rankas som A+, det vill säga som tillhör det absoluta toppskiktet, avancerar Örebro universitet till plats nio. Närmast efter Örebro universitet av de svenska lärosätena kommer Lunds och Stockholms universitet på en delad plats 36.

CEROC har under drygt tio års tid studerat ekonomi- och verksamhetsstyrning. Forskarna undersöker hur beslutsfattare använder sig av ekonomiska nyckeltal och hur det påverkar olika verksamheter.

– Vi har upplevt en fantastisk utveckling. För tio år sedan bestod CEROC av en nydisputerad och en handfull doktorander. I dag har vi en internationellt stark miljö inom det här området och det är bra både för forskningen, utbildningen och för Örebro universitet som helhet, säger Jonas Gerdin.

Text: Linda Harradine