Förskolebarn får upp ögonen för naturvetenskap och teknik

Örebro universitet planerar samarbete med förskolan i Karlskoga. Det handlar om att ge små barn möjlighet till att experimentera och få upp ögonen för naturvetenskap och teknik.

Barnen från förskolan Blåhaken var ivriga att delta i enkla experiment som forskare på Örebro universitets Campus Alfred Nobel i Karlskoga hade förberett. Temat för dagen var ljud och barnen fick tillverka egna trådtelefoner och se hur ljudvågor mot en konstgjord trumhinna fick sockerkorn att hoppa.

Aktiviteten var ett led i kommunens arbete med Framkant (Framtidens Karlskoga Naturvetenskap Teknik). Blåhakens besök på campus var ett första test inför ett fortsatt samarbete där forskarna hoppas kunna träffa alla förskolor och på sikt även grundskolorna i Karlskoga. Nu planerar förskolan och universitetet för ett fortsatt samarbete i höst.

Experiment och nyfikenhet

- Det här är jättekul, säger Dag Stranneby, professor i elektronik på Örebro universitet. Det är svårt att få ungdomar intresserade av naturvetenskap och teknik samtidigt som det finns ett stort behov i samhället av den kompetensen. Vi vill visa att dessa ämnen är kul och hoppas att vi kan göra en insats för att öka intresset. Eftersom Karlskoga kommun satsar mycket på teknik och naturvetenskap och vi finns här i Karlskoga känns det naturligt att vi samarbetar.

Genom Framkant satsar förskolan i Karlskoga på naturvetenskap och teknik. Målet är att få en röd tråd genom hela skoltiden ända upp till forskningsnivå, med upplevelser inom naturvetenskap, teknik och matematik. Det passar också bra in i förskolans reviderade läroplan där det läggs större fokus på dessa ämnen. Fem förskolelärare i kommunen ingår i en Framkant-grupp som arbetar med att ta fram material. Bland annat har varje förskola fått två böcker och en pärm med experiment. På varje förskoleområde finns dessutom en experimentlåda med material som är mycket uppskattat.

- Vi vill underlätta för våra kollegor att arbeta med naturvetenskap och teknik och visa att det inte behöver vara så svårt, berättar Maria Adolfsson, som är en av pedagogerna som driver arbetet. Alla barn har ett naturligt intresse för att få veta hur omgivningen fungerar och vill gärna testa själva.

Osynliga vågor i luften

De 16 barnen var uppspelta och förväntansfulla när de kom till Campus Alfred Nobel. Där fick de börja med att testa ett oscilloskop som visar ljudvågorna från deras röster på en dator. Professor Dag Stranneby förklarade att ljud är osynliga vågor i luften. Förmiddagen fortsatte med experiment och både barn och vuxna var mycket nöjda.

I den klassiska trådtelefonen kunde man, till Julie Björnbergs förtjusning, både viska hemlisar och lyssna på kompisens hjärtljud. Och ju högre man pratade desto högre hoppade sockerkornen, konstaterade Jaxon Orr och Samuel Basson.

- Allt har varit roligt idag, sa Jaxon Orr, 5 år. Det är kul att lära sig nya experimentsaker och i dag har jag lärt mig att ljud är den luft som kommer ut ur munnen.

- Det här är en jättebra start och det var lagom nivå på experimenten. Nu kommer vi att fortsätta jobba med ljud hemma på förskolan och fokusera på höga ljud och vilken påverkan det kan ha på ens hörsel. Vi försöker följa det barnen är intresserade av och spinna vidare på deras tankar och funderingar, och nu kommer ljud att vara väldigt intressant ett tag, fortsätter Maria Adolfsson.

Text: Annica Sund/Johan Stenegård