Framgång för universitetets robotikforskare

Örebro universitet är ett av tio universitet från hela världen som får tillgång till en avancerad robotplattform från det kanadensiska företaget Clearpath Robotics. Fler än 150 universitet sökte till samarbetsprogrammet PartnerBot, som syftar till att stödja framstående robotikforskning.

- Det här ger oss framför allt bättre möjligheter att testa och demonstrera vår GasBot-robot i autentiska miljöer, säger Achim Lilienthal, forskare vid robotikforskningscentrumet AASS.

GasBot har utvecklats i samarbete med Robotdalen för att bland annat upptäcka gasutsläpp i industriella avfallsdeponier, och Clearpath Robotics skriver i sin motivering att det är ett unikt och spännande projekt med uppenbara miljömässiga vinster. AASS var en av tre forskningsmiljöer som fick särskilt utmärkelse i tävlingen.

Text: Ingrid Lundegårdh