Global Swede-diplom till Örebrostudent

Angela Chambers från USA, studerande vid Örebro universitet, har fått utmärkelsen Global Swede. I måndags tog hon emot diplomet av handelsminister Ewa Björling vid en ceremoni i Stockholm.

Sverige är en attraktiv och bra studiedestination. Det är något som bland annat utrikesdepartementet arbetar med att marknadsföra och vill informera om i utlandet. Genom diplomeringsceremonin Global Swede uppmärksammas ett antal utländska studenter som utbildat sig i Sverige och som utmärkt sig inom områden nära relaterade till innovation och entreprenörskap. Studenterna nomineras av universiteteten. Sammanlagt 24 studenter fick den här gången ta emot diplom av handelsminister Ewa Björling. En av dem var Angela Chambers, som läser masterprogrammet Global Journalism vid Örebro universitet.

- De utländska studenter som valt Sverige för högre utbildning är av stor betydelse för oss. Utöver att bidra med unika kunskaper inom ramen för utbildning och forskning, så utgör de på längre sikt en viktig resurs för Sverige i våra relationer med omvärlden, säger handelsministern Ewa Björling i ett pressmeddelande.

Genom diplomeringsceremonin uppmuntras studenterna att medverka i nätverket Global Swede för att i förlängningen verka som ambassadörer för Sverige som destination och/eller som resurs för svenskt näringsliv på plats i det land där de efter avlutade studier väljer att vara verksamma. Diplomeringsceremonin Global Swede är ett samarbete mellan UD och Svenska institutet.