God arbetsmarknad ökar trycket på systemvetenskap

Antalet sökande till systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet har fördubblats på ett år. Totalt sökte 444 personer programmet till vårterminen 2013 vilket kan jämföras med 239 vårterminen 2012. 186 personer sökte programmet i första hand mot 93 förra året.

- Det är en drastisk ökning som har sin förklaring i positiva signaler från IT-branschen kombinerat med att vi erbjuder ett behovsanpassat utbildningsprogram med bra rykte, säger Jenny Lagsten som är ansvarig för systemvetenskapliga programmet på Örebro universitet.

Ett välgrundat och nära samarbete med IT-företagen på nationell och regional nivå är också förklaringar. För studenterna finns möjlighet att under en hel termin genomföra praktik och examensjobb i form av autentiska projekt på plats hos företagen.

- Intresset från företagen är stort. Vi har mer uppdragsbeställningar än studenter som går ut på praktik. Vi har jobbat mycket hårt med att bygga en utbildning och en praktiktermin som är anpassad efter arbetsmarknadens behov och nu när efterfrågan på systemvetare med vår utbildningsbakgrund är stor, får också många färdigutbildade studenter jobb.

De som läser utbildningen blir systemutvecklare och programmerare, men jobbar också med verksamhetsanalys och får gedigna kunskaper i att koppla arbetsprocesser med IT-stöd som stöttar verksamheten.

Enligt IT och telekomföretagens utredning "IT och telekomsektorns kompetensbrist" förväntas IT-sektorn fortsätta att utvecklas starkt. Också Arbetsförmedlingens yrkesprognos visar stor efterfrågan på arbetskraft inom det systemvetenskapliga yrkesområdet.