Hedersprofessor i Sofia

Den 11 december utnämndes professor Ivan Kalaykov vid Örebro universitet till Honorary Professor of Technical University i Sofia, Bulgarien. Ivan Kalaykov är professor i datateknik med inriktning mot reglerteknik sedan 2004 i Örebro. Han var verksam vid universitetet i Sofia mellan 1974 och 1997 och har fortsatt att hålla kontakten sedan dess.

- Jag känner mig mycket hedrad av den här utmärkelsen. Det är ett erkännande för mer än 23 års arbete och kontakter med universitetet. Det finns inget mer värdefullt än erkännande och respekt från mina egna kolleger, säger professor Kalaykov, som var på plats i Sofia för att bli det som närmast kan jämföras med hedersdoktor i Sverige. I samband med utnämningen höll han en föreläsning i robotik.

Örebro universitet tar varje år emot fyra studenter från Tekniska universitetet i Sofia och de gör sina examensarbeten här.

Högsta betyg i Sofia

- Studenterna kommer hit inom ramen för Erasmusprogrammet. De utvecklar sina arbeten är och deltar i våra olika projekt. Alla examensarbeten som görs här får högsta betyg i Sofia och det har skaffat Örebro universitet ett gott namn där, säger professor Kalaykov.

De senaste fem åren har han på plats i Sofia gett intensivkurser i intelligenta styrsystem för studenter på magister- och doktorandnivå.

Ivan Kalaykov kom till Örebro universitet 1999 som forskare och lärare. 2004 blev han professor i datateknik med inriktning mot reglerteknik och är ämnesföreståndare för det.

Som nydiplomerad ingenjör i reglersystem började han som lektor vid Tekniska universitetet i Sofia 1974. Så småningom doktorerade han i reglerteori och fortsatte att arbeta i Sofia som föreståndare för en enhet för forskning och undervisning i system- och reglerteknik. 1997 flyttade han till norska Tromsö i ett par år innan han kom till Örebro.

Text: Lars Westberg

Foto: G Kalaykov