Hög kvalitet på Örebro universitets sociologiutbildningar

Högskoleverket ger Örebro universitets kandidat- och magisterutbildningar i sociologi omdömet "hög kvalitet".

- Det är naturligtvis glädjande. Vi kan känna oss mycket nöjda med utfallet av Högskoleverkets granskning, säger dekan Åsa Kroon Lundell.

Fram till 2014 utvärderar Högskoleverket utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Örebro universitets kandidat och magisterutbildningar i sociologi får på samtliga bedömningsgrunder omdömet hög kvalitet .

I hela landet har 18 sociologiutbildningar på kandidatnivå granskats varav två fått omdömet mycket god kvalitet, tio hög kvalitet och sex bristande kvalitet. På magisternivå har 13 utbildningar granskats varav tre håller mycket hög kvalitet, sex hög kvalitet och fyra bristande kvalitet.