HSV ger Örebro universitets utbildning i folkhälsovetenskap omdömet hög kvalitet

I dag publicerar Högskoleverket resultaten från kvalitetsutvärderingar i folkhälsovetenskap på universitet och högskolor runt om i landet. Kandidatutbildningen vid Örebro universitet får omdömet hög kvalitet.

Högskoleverkets motivering lyder: "Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet."

Fram till 2014 utvärderar Högskoleverket utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

De universitet och högskolor som ingått i utvärderingen av folkhälsovetenskap är: Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.