HSV ger Örebroutbildningar godkänt

I dag publicerar Högskoleverket resultatet från kvalitetsutvärderingar i informatik, biomedicinsk laboratorievetenskap och biomedicinsk analytikerexamen på universitet och högskolor runtom i landet. Högskoleverket bedömer att utbildningarna vid Örebro universitet är av hög kvalitet.

- Vi är nöjda och beskedet visar att vår utbildning i informatik håller en hög kvalitet, säger Sune Karlsson, dekan för fakulteten för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap.

Fram till 2014 utvärderar Högskoleverket utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

- Det är glädjande att HSV godkänt våra utbildningar inom biomedicinsk laboratorievetenskap och biomedicinsk analytikerexamen. Det visar att vi upprätthåller och förbättrar den höga kvaliteten, säger Robert Brummer, dekan för fakulteten för medicin och hälsa.

Nu har Högskoleverket genomfört fem utvärderingsomgångar och Örebro universitet hör till de universitet som klarat sig bäst i landet.

- Det visar att våra utbildningar genomgående håller god kvalitet och det är ett viktigt besked till alla studenter, säger rektor Jens Schollin.