HSV-kritik mot Örebro universitet

Högskoleverket (HSV) riktar kritik mot Örebro universitet för att inte ha följt examinationsreglerna för två kurser i automatiseringsingenjörsprogrammet under vintern 2010-2011.

Kritiken bygger på en anmälan från två studenter som bland annat vände sig emot att någon examination inte genomfördes. Örebro universitet har tidigare medgivit bristerna i ett yttrande till Högskoleverket.

- Det är naturligtvis beklagligt och vi tar kritiken på största allvar. När ärendet var aktuellt för ett år sedan tillsatte vi en ny programansvarig, vi förde samtal med studenterna och såg över utbildningen för att säkerställa att studenterna får den utbildning de har rätt till. Vi följer dessutom upp utbildningen med ett pågående kvalitetssäkringsarbete, säger Sune Karlsson, dekan för fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikkunskap på Örebro universitet.

Studenterna anmälde också universitetet för att inte ha följt kursplanerna med avseende på innehåll och undervisningstid, men här instämmer inte Högskoleverket i kritiken.