Inflammation påverkar könet hos fiskar

Inflammation under ett visst skede av yngeltiden kan påverka vilket kön fiskar får. En forskargrupp vid Livsvetenskapligt Centrum på Örebro Universitet har upptäckt att aktivering av immunsystemet hos zebrafiskar leder till att fler fiskar blir honor. Det innebär också att förändringar i fiskarnas miljö kan rubba den naturliga könsbalansen i en population. Resultaten har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Biological Chemistry.

- Vi har visat att det finns en nära koppling mellan immunsystemet och könsutvecklingen hos zebrafiskar, säger Ajay Pradhan, biologidoktorand vid Örebro universitet.

Studien som är ett samarbete med forskare i USA och Singapore fokuserar på proteinet NFkB, som har en viktig roll i immunsystemet. Det forskarna nu har upptäckt är att det också har en avgörande betydelse för utvecklingen av testiklar och äggstockar.

Läkemedel ett hot

Vilket kön fiskarna kommer att få som vuxna är nämligen inte givet från början, och alla individer har i ett första skede ett slags primitivt förstadium till äggstockar som så småningom kan bli antingen testiklar eller äggstockar.

Om NFkB aktiveras på grund av en inflammation under den tredje eller fjärde veckan blockeras utvecklingen av testiklar och resultatet blir att fler fiskar fortsätter att utvecklas till honor.

Det samband som forskarna nu har hittat innebär att läkemedel som sprids i naturen kan vara ett hot mot vilda fiskbestånd. Många vanliga och storsäljande mediciner påverkar just immunsystemet, och skulle därmed kunna styra könsutvecklingen hos fiskarna.

Text: Ingrid Lundegårdh