Innovationsprogram för större samhällsnytta

Samhälle och näringsliv ska få mer utväxling av den forskning och de idéer som utvecklas på Örebro universitet. Därför driver universitetet just nu ett internt utvecklingsprogram för att ge lärosätets innovatörer bättre förutsättningar för att förverkliga och föra ut sina idéer så att de kommer samhället till nytta.

- Örebro universitet har ett uttalat mål att arbeta med innovation och kunskapsöverföring till samhället. Utvecklingsprogrammet är ett sätt att stimulera och stödja de människor som arbetar här att vidareutveckla idéer som kan skapa affärer, tillväxt och samhällsnytta, säger Anna Ragén, chef för avdelningen externa relationer och med ansvar för att stödja universitetets innovationsarbete.

Internationell efterfrågan

Sedan november förra året deltar 15 universitetsanställda i programmet. Under fem fristående heldagar får deltagarna jobba tillsammans i expertledda workshops och arbetsgrupper. Utbildningsanordnare är Innovationskontoret vid Örebro universitet i samarbete med Avalon Innovation, konsultföretag inom affärsutveckling. Programmet genomförs utifrån en utarbetad metod, Målstyrd innovation, som är ett verktyg för att rikta och utveckla idéer till rätt målgrupper.

Annica Kihlgren är docent på institutionen för hälsovetenskap och medicin och anmälde sig till programmet tillsammans med en kollega för att utveckla försäljningen av uppdragsutbildning till vårdsektorn:

- Jag kände att vi behövde hjälp paketera och sälja det här. Vi har väldigt bra utbildningar, som det finns stor efterfrågan av både nationellt och internationellt. På utvecklingsprogrammet har vi fått hjälp med att strukturera och paketera idén och hur vi marknadsför oss på ett bättre sätt, säger Annica Kihlgren.

Fortsatt stöd

Torleif Ander är lektor på Musikhögskolan vid Örebro universitet och är en av deltagarna:

- Tillsammans med en kollega i Norge utvecklar jag ett nytt läromedel inom musikområdet. Utvecklingsprogrammet har erbjudit bra möjligheter att pröva och forma vår idé. Förhoppningsvis har vi fått tillräckligt bra underlag efter det här för att kunna gå vidare med att hitta finansiering, säger Torleif Ander.

Vad finns då för förutsättningar att förverkliga idéerna efter utbildningsprogrammet? Anna Ragén, som ansvarar för universitetets innovationsarbete, ser möjligheter för att kunna ge flera former av stöd.

- Inom ramen för innovationsprogrammet kan vi komma att ge både finansiellt och olika former av professionellt stöd. Förhoppningsvis kan det leda till nya bolag, ny forskning, nya patent eller liknande, säger avdelningschef Anna Ragén, som ansvarar för att stödja universitetets innovationsarbete.