Internationellt samarbete väcker intresse

Örebro universitets samarbete inom retorik med universitet i Ryssland och USA har fått stor uppmärksamhet. De gemensamma kurserna ger studenter chansen att få en större förståelse för kulturella, politiska och religiösa skillnader, skriver Olga Kovbasyuk, president för Higher Education Teaching and Learning Association och en av lärarna bakom projektet i The Guardian Professional.

– Vårt syfte med kursen är att studenter ska lära sig att framföra men också analysera retoriska budskap i olika kulturer och medier. Framtidens kommunikativa ledare måste kunna handskas med kulturella skillnader, säger Anders Eriksson, lärare i retorik vid Örebro universitet, som var med och startade upp samarbetet 2007 med Stanford University i USA och Khabarovsk State Academy of Economics and Law i Ryssland.

Projektet byggde upp den nödvändiga informations och kommunikations teknologin med stöd från Wallenberg Global Learning Network (WGLN) och arbetet sker via en gemensam blogg, e-post och videokonferenser. Lärarna har utvecklat olika former av aktiviteter och uppgifter, som studenterna får lösa tillsammans över nationsgränserna.

Olika perspektiv

Det är viktigt att reflektera över olika kulturella perspektiv för att undvika kulturkrockar och missförstånd. Lärarna lät till exempel svenska och ryska studenter tillsammans arbeta med IKEA-skandalen 2010. IKEA-chefer avskedades efter att det avslöjats att de hade betalat ut mutor i Ryssland.

– Ur ett svenskt perspektiv var det självklart att de skulle sparkas. I Ryssland var det självklart att man betalar ut mutor, säger Anders Eriksson.

– I Sverige samarbetade vi med journalisten på Expressen, som hade avslöjat skandalen, och läste annan svensk media. Samtidigt följde studenter i Ryssland den ryska debatten. Alla uppmuntrades att läsa engelsk press som rapporterade om skandalen. På så sätt fick studenterna ta del av flera olika perspektiv på händelsen, säger Anders Eriksson.

Ledarskap och stereotyper

Under våren har svenska och amerikanska studenter arbetat med stereotyper och hur man ska förhålla sig till dem. Dessutom har studenterna arbetat med olika perspektiv på ledarskap.

– Vi har jämfört Barack Obama, Fredrik Reinfeldt och Nelson Mandela och diskuterat hur bland annat kön, kultur, etnicitet, politik påverkar talen, säger Anders Eriksson.

Den tvärkulturella retorikkursen är en del av Retorikprogrammet vid Örebro universitet. Kursen är unik i Sverige och den ger en omfattande och djupgående introduction till det stora område som internationellt kallas Intercultural Communication.

Läs mer i studenternas i blogg

Text: Linda Harradine