Isabella Kongstad ny riksordförande för MSF

Isabella Kongstad, inne på sin tredje termin på läkarutbildningen i Örebro, är ny riksordförande för Medicine studerandes förbund (MSF).

Medicine Studerandes Förbund är Sveriges läkarförbunds studentorganisation. Isabella Kongstad, 25, har suttit som ledamot i den lokala MSF-styrelsen i ett år.

– Jag har varit med att starta och bygga upp MSF Örebro där vi har en 70-procentig anslutningsgrad idag. Under den tiden har jag också suttit med i den nationella styrelsen som representant för Örebro, säger Isabella Kongstad.

Ökat samarbete

Isabella Kongstad nämner några områden som är särskilt viktiga för förbundet och framtiden.

- Först och främst att bevaka och få möjlighet till att föra fram synpunkter till den pågående regeringsutredningen om läkarutbildningens utformning. Dessutom att stärka MSF:s varumärke och att ha en fortsatt god relation med MSF Utland.

Hon nämner också nära samarbete mellan MSF:s lokala organisationer.

– Jag tänker helhetsperspektiv och tycker det är viktigt att studentorganisationerna på samtliga lärosäten med läkarutbildning samarbetar med varandra för att på det sättet kunna tillvarata studenternas intressen.

Isabella Kongstad efterträder Anders Lundberg på ordförandeposten.