Jobb och konjunktur i fokus när Fölster mötte studenterna

Närhet och samverkan med näringslivet är den viktigaste framgångsfaktorn för att studenter ska få jobb. Det menade Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster när han mötte studenterna på Örebro universitet.

– Chanserna för studenter att få jobb är högst varierande över landet även om man jämför samma utbildningar med varandra. En viktig framgångsfaktor är hur näringslivsnära utbildningarna är utformade. Har studenterna nära och bra kontakt med arbetsmarknaden under studietiden så ökar också deras möjligheter till jobb, säger Stefan Fölster.

Praktik ger mer

Under en timme på fredagen mötte han studenterna på Handelshögskolan för att prata konjunktur, arbetsmarknad och ekonomi. På frågan om vad han anser om den pågående politiska debatten om ungdomslöner svarar han:

- Jag tror att vi skulle få den bästa utväxlingen om vi pratade utbildningsinsatser istället för löner. Debatten har fastnat på reguljära lönefrågor som handlar om sänkta minimilöner för ungdomar och liknande. Jag tror att praktikliknande insatser med lärlingslöner under utbildningstiden skulle ge betydligt mer.

Stefan Fölster var inbjuden av Handelshögshögskolan vid Örebro universitet i samarbete med Anneli Sirsjö, regionchef för Svenskt Näringsliv i Örebro län.

- Det är naturligtvis viktigt för oss som organisation att kunna nå studenterna. Jag hoppas att den här föreläsningen har gett mer insikt om hur mycket världsekonomi och omvärld påverkar oss också i ett lokalt perspektiv, säger Anneli Sirsjö.