Kommuninvest finansierar professur på Örebro universitet

Kommuninvest stärker samarbetet med Örebro universitet genom att finansiera en professur på Handelshögskolan. Fram till och med år 2017 kommer Kommuninvest att satsa sammanlagt 10 miljoner kronor.

- För den kommunala sektorn betyder det mycket att bidra till att inrätta ett nytt forskningsområde och att bibehålla och utveckla kompetens i ämnet Finansiering. Det underlättar också Kommuninvests rekrytering av medarbetare, säger Tomas Werngren, vd för Kommuninvest.

Kommuninvest, ett kreditmarknadsbolag som ägs av svenska kommuner och landsting, erbjuder produkter och verktyg för en effektiv finansförvaltning, med fokus på finansiering. Hittills har bolaget och universitetet haft ett begränsat samarbete. Bland annat är Kommuninvests vice vd, Maria Viimne, representant i Handelshögskolans innovationsråd. Nu utvecklas samarbetet till en högre nivå.

Två miljoner om året

Kommuninvest kommer satsa två miljoner kronor om året under en femårsperiod och därmed finansiera 70 procent av en professur i företagsekonomi eller nationalekonomi med inriktning mot finansiering. Universitetet kommer från sitt håll att finansiera återstoden av professuren samt ett lektorat i företagsekonomi eller nationalekonomi, med placering på Handelshögskolan. Till satsningen knyts dessutom en eller två doktorander varav åtminstone en är orienterad mot området finansiering inom kommunal sektor.

- Satsningen möjliggör relevant samhällsforskning och skärningspunkten offentlig sektor och finansiering är förhållandevis outforskad i Sverige. Forskningen kommer att bidra med akademisk kunskap och ett akademiskt angreppssätt i hela den kommunala sektorn och i Kommuninvests verksamhet, poängterar Tomas Werngren.

Kunskapsutbyte och praktikplatser

Samarbetet innehåller också fler delar. Utöver ökat kunskapsutbyte mellan profession, forskning och utbildning innebär det fördelar för universitetets studenter i form av bland annat ökad tillgång till gästföreläsare, praktikplatser och uppsatsämnen.

- Kommuninvest är ett föredöme i ett lyckat samarbete med universitetet som utvecklar båda parter. Framtidens utveckling finns i kunskapsstarka regioner där man går samman om olika strategiska insatser, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Presskontakt:

Anitha Holmberg Engkvist, kommunikationschef Kommuninvest, 070-638 66 63

Niklas Jälevik, informationschef Örebro universitet, 0709-81 50 21