Konferens avslutade vårterminen för studenter i företagsekonomi

Som avslutning för vårterminen hölls en konferens för alla studenter som läser företagsekonomi B på Örebro universitet. Konferensen pågick under två dagar där studenterna själva fick framföra presentationer och delta i diskussioner.

Sammanlagt 170 studerande deltog i konferensen som pågick mellan 29-30 maj. Konferenserna har under tidigare år varit en populär aktivitet bland studenterna och det är oftast fullsatt i salarna. Under terminens gång har de studerande fått skriva tre PM. Studenterna har sedan fått fria händer att välja ut en intressant del från ett av PM:en för att presentera på konferensen.

Text: Ida Elfvén