Konkurrensverket ger 2,8 miljoner till Örebroforskare

Två Örebroforskare får tillsammans cirka 2,8 miljoner kronor av Konkurrensverket. Nationalekonomen Anders Lunander ska genomföra en tvåårig undersökning av offentlig upphandling, medan rättsvetaren Vladimir Bastidas under tre år ska studera EU:s konkurrensregler.

Under rubriken ”Högt anbudspris – hög kvalitet?” kommer Anders Lunander tillsammans med Sofia Lundberg vid Umeå universitet att analysera relationen mellan anbudspriser och bedömning av kvalitet i offentlig upphandling. Utgångspunkten är att det inte alltid finns ett strikt samband mellan pris och kvalitet.

- Forskning har visat att ett högt pris inte alltid motsvarar en hög kvalitet. Det finns en rad tänkbara förklaringar till detta, men det saknas analyser av sambandet mellan pris och kvalitet, säger Anders Lunander, som får drygt 900 000 kronor för att genomföra undersökningen.

EU:s konkurrensrätt

Vladimir Bastidas får knappt 1,9 miljoner för projektet ”Marknadsmisslyckande och EU:s konkurrensregler”. Syftet är att göra en rättsekonomisk analys av hur EU:s konkurrensrätt förhåller sig till statliga åtgärder.

- Marknadsmisslyckande är när marknaden inte själv förmår bringa fram ett visst resultat eller en viss typ av verksamhet, och då kan i stället staten gripa in. Men då har man EU:s konkurrensrätt att förhålla sig till.

- Utredningen kommer bland annat att visa i vilken grad medlemsstater tillåts skydda och främja sociala mål, även när de inte överensstämmer med marknadsmisslyckandebegreppet i strikt ekonomisk mening.

Örebroforskarna är två av åtta forskare som får bidrag av Konkurrensverket.

– Det är värdefullt att kunna bidra till en fri och obunden forskning kring frågor som direkt kan påverka vår vardag och vår gemensamma välfärd, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.