Ledarskapet avgörande i kritiskt räddningsarbete

I situationer som handlar om liv och död är det avgörande att ledarskapet fungerar.

– Det har visat sig vara viktigt att ledaren ser på händelsen som en utmaning och letar efter möjligheter och inte problem. Ett bra arbetsklimat inom organisationen är också nödvändigt för att kunna utföra lyckade räddningsoperationer, säger Örebroforskaren Misa Sjöberg.

– Min forskning visar att det är viktigt att medarbetarna har lärt känna varandra för att de verkligen ska kunna lita på varandra när det gäller.

Misa Sjöberg har i sin doktorsavhandling undersökt ledarskap inom försvarsmakten och räddningstjänsten. Hon har fokuserat på hur chefer hanterar ledarrollen och stress – såväl sin egen, medarbetares som olycksdrabbades stress i räddningsoperationer.

– Chefers förmåga att hantera stress spelar en avgörande roll för deras uppdrag att skydda och rädda liv, säger Misa Sjöberg.

Betydelsefulla förebilder

Hon har fokuserat på vad som uppfattas som stressande, hur man kan prestera under stress och hur man kan hantera stress. Resultaten visar att det är viktigt att vardagsledarskapet fungerar för att uppnå ett gott klimat inom organisationen innan händelsen eftersom det är viktigt att medarbetarna känner varandra väl.

– Det är dessutom viktigt att ledaren på plats ser på händelsen ur ett positivt perspektiv och inte koncentrerar sig på problemen.

Misa Sjöbergs forskning visar att det är viktigt att chefer fungerar som förebilder med goda värdegrunder för sina medarbetare och att de kan föra ut sina visioner och sina mål i organisationen. Det är viktigt att de inte spelar en roll utan är genuina.

– Fungerar de delarna bygger man upp en tillit för det högre ledarskapet, avslutar Misa Sjöberg.

Text: Linda Harradine