Matilda belönad i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling

Matilda Bromarker, tidigare studerande vid Örebro universitet, har belönats med en andraplacering i Brottsoffermyndighetens nationella uppsatstävling. Priset fick hon för sin examensuppsats om straffbarhetsålderns påverkan på ersättningsmöjligheter för brottsoffer.

I Sverige misstänks ungefär 19 000 barn varje år för brott. De som blir utsatta har däremot inte tillgång till samma insatser och utredning som brottsoffer till äldre lagöverträdare. De begränsade möjligheterna att genomföra utredningar om brott begångna av barn, tillsammans med svårigheter för brottsoffren att få ersättning, strider mot brottsoffrens rättstrygghet.

Det avhandlar tidigare juridikstuderande Matilda Bromaker i sin uppsats Ersättning för brottsskador – Straffbarhetsålderns påverkan på brottsoffers ställning och ersättningsmöjligheter.

För det belönades hon med en publicering i antologin Brottsoffer i fokus och en prissumma på 10 000 kronor.

- Jag ägnade mycket tid och kraft på mitt examensarbete. Det känns jättekul att få bekräftat att den håller hög kvalité, inte bara juridisk utan att även Brottsoffermyndigheten anser att den belyser viktiga frågor och problemområden gällande brottsoffer, säger Matilda Bromaker, som efter sin examen arbetar som notarie på Stockholms tingsrätt.

Rådet för Brottsofferfonden har med jämna mellanrum utlyst en uppsatstävling kallad Brottsoffer i fokus. Målet är att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor. Det här var tionde gången tävlingen genomfördes och hade drygt 40 tävlande uppsatser.