Mer forskningspengar till Örebro universitet

Örebro universitets årliga forskningsanslag utökas med 11 miljoner kronor under perioden 2013-2016. Det presenterade regeringen i sin forsknings- och innovationsproposition som offentliggjordes på torsdagen.

- Ökningen är ungefär den förväntade. Jag skulle naturligtvis gärna ha sett en större ökning eftersom kvalitetsbedömningarna av vår forskning talar för det, säger rektor Jens Schollin i en kommentar.

Totalt höjer regeringen de direkta anslagen till universitet och högskolor för forskning och forskarutbildning med 600 miljoner 2014 och med ytterligare 300 miljoner 2016. Till Örebro universitet utökas det årliga forskningsanslaget med 6,5 miljoner 2014 och ytterligare 4,5 miljoner 2016. I dag är universitetets anslag 215 miljoner kronor.

Förutom satsningar på infrastruktur inom medicin och teknik utökar också regeringen de resurser som fördelas genom forskningsråden. Här får forskare och forskningsprojekt ansöka om medel i konkurrens med varandra.

- Vi bedriver framstående och intressant forskning på en rad områden, inom några är vi världsledande. Mot den bakgrunden har vi goda förhoppningar om att kunna konkurrera om dessa pengar på ett framgångsrikt sätt, säger rektor Jens Schollin.