MikroRNA-analys kan bli ett vapen i kampen mot prostatacancer

En doktorsavhandling av Jessica Carlsson från Örebro universitet och Högskolan i Skövde visar att mikroRNA-analys kan bli ett verktyg i kampen mot prostatacancer. Metoden skulle kunna användas för att komplettera dagens PSA-prov.

Ett sätt att ta reda på om en man har drabbats av prostatacancer är att ta ett så kallat PSA-prov. Provet är dock osäkert eftersom PSA-värden kan påverkas av flera andra saker än prostatacancer. Nu visar en doktorsavhandling från Högskolan i Skövde och Örebro universitet att analyser av en patients mikroRNA i framtiden skulle kunna användas för att komplettera PSA-provet.

Nio mikroRNA-molekyler

MikroRNA-molekyler finns i våra celler där de bidrar till att styra vilka gener som är av- respektive påslagna. Doktoranden Jessica Carlsson har analyserat vävnadsprover från 20 patienter som alla hade prostatacancer. Hon tittade först på mikroRNA i patienternas friska prostatavävnad och gjorde sen motsvarande analys på sjuk prostatavävnad från samma patient.

De flesta mikroRNA-molekylerna såg likadana ut oavsett om provet kom från frisk eller sjuk vävnad. Men på nio stycken mikroRNA-molekyler såg Jessica Carlsson avvikelser. Av de nio saknades vissa helt i den sjuka vävnaden Andra hade en störning som gjorde mikroRNA-molekylen överaktiv.

– Genom att studera de nio mikroRNA-molekylerna går det att med ungefär 85 procents sannolikhet avgöra om vävnaden är sjuk eller frisk, säger Jessica Carlsson.

Blodprov

Jessica Carlssons forskning kan bidra till att det i framtiden blir lättare att upptäcka prostatacancer. Hon bedömer dock att det kommer att ta minst tio år innan vårdgivare verkligen kan komplettera ett PSA prov med en mikroRNA-analys.

– Jag har gjort mina analyser på vävnader hämtade direkt från prostatan. Det ultimata skulle vara om vi kunde gör motsvarande kontroll genom att ta ett blodprov. Då skulle mikroRNA-analys verkligen kunna bli ett kraftfullt diagnostikverktyg, säger Jessica Carlsson.

Inom kort påbörjar Jessica Carlsson en forskartjänst vid Universitetssjukhuset i Örebro. Där kommer hon att fortsätta undersöka hur mikroRNA-analys kan användas i kampen mot prostatacancer.

Text: Ulf Nylén